Finnish National Annexes in Swedish and in English

Implementation in Finland (situation 2017-02-07)

Päivitykset ja muutokset

Haluatko tiedon Eurokoodi help deskin päivityksestä? Ilmoita sähköpostiosoitteesi tästä help deskiin.

Ajankohtaista

7.4.2017
Ympäristöministeriön teräsrakenteita koskevat päivitetyt kansalliset liitteet lisätty help deskiin.

10.3.2017
Ympäristöministeriö on korjannut SFS-EN 1992-1-1 kansallisessa liitteessä olevan kaavan (1.5) virheen ks. korjattu versio betonirakenteiden ohjeista. Kaava liittyy raudoittamattoman seinän kestävyyteen.

RIL on julkaissut päivitetyt suunnitteluohjeet RIL201-1-2017 Suunnitteluperusteeja kuormat sekä RIL205-1-2017 Puurakenteiden suunnitteluohje.

Seuraavat eurokoodiosat ovat 5-vuotiskyselyssä:
EN 1991-1-6
EN 1991-1-7
EN 1991-3
EN 1993-3-1
EN 1993-3-2
EN 1993-4-1
EN 1993-4-2
EN 1993-4-3
EN 1993-5
EN 1993-6
Osat revisioidaan joka tapauksessa ja kyselyllä on tarkoitus kerätä kommentteja osien parantamiseksi. Kommentteja voi lähettää Eurokoodi help deskiin oheisella lomakkeella (ohje lomakkeen täyttöön) 1.6.2017 asti
(huom. kommentoinnin määräpäivä siirretty kesäkuun alkuun)

7.2.2017
Uudet kansalliset liitteet on lisätty vasemman reunan sarakkeeseen eurokoodikohtaisille sivuille. Vanhat kumotut kansalliset liitteet löytyvät sivulta "Eurokoodien tilanne nyt".

30.12.2016
Ympäristöministeriö on julkaissut verkkosivuillaan kantavien rakenteita koskevan rakentamismääräyskokoelman osan "Rakenteiden lujuus ja vakaus". Sarja sisältää vuoden 2017 alusta voimaan tulevat eurokoodien uudet kansalliset liitteet. Uudet kansalliset liitteet päivitetään Eurokoodi help deskin sivuille tammikuun toisella viikolla. Linkit uusiin kansallisiin liitteisiin:
Suunnitteluperusteet
Kuormat
Betonirakenteet
Teräsrakenteet
Liittorakenteet
Puurakenteet
Muuratut rakenteet
Geotekniikka
Alumiinirakenteet

9.12.2016
Vuoden 2016 Eurokoodiseminaari järjestettiin 8.12.2016 HILTON Kalastajatorpalla. Alla olevasta linkistä voit katsoa tilaisuudessa pidetyt esitykset:

Eurokoodi 2016 seminaarin esitykset

11.11.2016
Ympäristöministeriön asetukset EC0, EC1 ja EC7 kansallisista valinnoista löytyvät Finlexistä.

19.9.2016
Liikennevirasto on julkaissut betoni-teräs-liittosiltojen soveltamisohjeen
NCCI 4.

Sahatavaran ominaislujuuksissa on tapahtunut keväällä 2016 pieniä muutoksia ks. SFS-EN 338:2016

1.7.2016
Eurokoodien suomenkielisten käännösten ajantasaisuus on tarkistettavissa oheisesta värikoodatusta taulukosta.

 

 

 

 

Eurokoodi help desk

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja. Eurokoodisarja koostuu tällä hetkellä 58 osasta. Eurokoodit kattavat varmuuden määrittämisperiaatteet, erilaiset kuormat kuten hyöty-, lumi- ja tuuli-, lämpö-, onnettomuus- ja nosturikuormat. Rakennusmateriaaleille on omat yksityiskohtaiset ohjeet. Standardien soveltaminen eri maissa vaatii kansallisten liitteiden (NA) laatimista. Suomessa näiden kansallisten liitteiden laatimisesta vastaa Ympäristöministeriö talonrakentamisen ja Liikennevirasto siltojen osalta.

Eurokoodien help desk sivujen tarkoitus on helpottaa eurokoodien käyttöönottoa Suomessa. Sivuille on koottu ajantasainen tieto koodien valmistumistilanteesta sekä niihin liittyvistä kansallisista liitteistä. Sivuille kootaan myös tietoa eri koodeihin liittyvistä oppikirjoista, käsikirjoista ja ohjelmista. Sivujen kautta on mahdollista kysyä koodeihin liittyvistä tulkinnoista sekä mahdollisesti niissä havaituista virheistä. Jokaiselle koodille on oma sivu, jolle pääset vasemman reunan pystypalkin kautta. Päivitykset ja muutokset-linkin alta löydät sivuilla tapahtuvat muutokset.

Eurokoodien ensimmäinen paketti otettiin käyttöön 1.11.2007. Tällöin talonrakennuksen suunnittelussa käytettävät keskeiset eurokoodiosat julkaistiin suomeksi sekä niihin liittyvät kansalliset liitteet vahvistettiin. Loput eurokoodit otetaan käyttöön sitä mukaa kun niiden käännökset ja kansalliset liitteet valmistuvat. Tällä hetkellä vain yhden osan kansallinen liite on vahvistamatta.

Liikenneviraston kohteissa (sillat ja infrarakentaminen) eurokoodit ovat ainoa käytössä oleva suunnittelu-järjestelmä. Suunnittelu tapahtuu LVM:n julkaisemien kansallisten liitteiden mukaisesti.

Suomen- ja englanninkielisiä eurokoodeja julkaisee ja myy SFS-Standardisointi. Ruotsinkielisiä eurokoodeja myy Swedish Standards Institute.

 

hEN Helpdesk - www.henhelpdesk.fi

Rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja käsittelevältä sivustolta löytyy tietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä sekä yksityiskohtaista tietoa harmonisoiduista tuotestandardeista