EN1999-1-3: Eurokoodi 9: Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-3: Väsymiselle alttiit rakenteet

Tilanne:

SFS-EN 1999-1-3:en on vahvistettu 17.12.2007(EN 1999-1-3 May 2007), ei sisällä muutossivua SFS-EN 1999-1-3/A1:August 2011

Käännös julkaistaan vuoden 2016 aikana

Kansallinen liite:

YM (talot ja niiden liikennealueet):

Suomen kansallinen liite(astuu voimaan 1.1.2017) ks. vasemman reunan pystysarake

Tähän Eurokoodiin liittyvät ohjeet, kommentit ja havaitut virheet:

Virallinen muutossivu: SFS-EN 1999-1-3/A1:August 2011 (vahvistettu 17.9.2012)

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat:

Ei ole tiedossa