EN1992-1-1: Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

Tilanne:

SFS-EN 1992-1-1:en vahvistettu 30.5.2005 (EN 1992-1-1 December 2004), ei sisällä virallista korjaussivua SFS-EN1992-1-1:2004/AC:2010 November eikä vahvistetun muutossivun SFS-EN 1992:2004/A1:2014 December tietoja

Suomenkielinen SFS-EN 1992-1-1+A1+AC (vahvistettu 19.1.2015, käännöspvm 18.5.2015) julkaistu, sisältää virallisen korjaussivun EN1992-1-1:2004/AC:2010 November tiedot sekä vahvistetun muutossivun SFS-EN 1992:2004/A1:2014 December tiedot

Tähän Eurokoodiin liittyvät ohjeet, kommentit ja havaitut virheet:

SFS-EN 1992-1-1+A1+AC käännöksessä havaitut virheet

Vanhat versiot

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat:

17 pdf dokumenttia, 3 kirjaa (kaksi ladattavana pdf-tiedostona)