EN1992-1-2: Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteellinen palomitoitus

Tilanne:

SFS-EN 1992-1-2:en vahvistettu 30.5.2005 (EN 1992-1-2 December 2004), ei sisällä virallisen korjaussivun SFS-EN1992-1-2:2004/AC:July 2008 tietoja. SFS-EN1992-1-2/A2:May 2019 on vahvistettu 24.5.2019.

Suomenkielinen SFS-EN 1992-1-2+AC (vahvistettu 30.5.2005, käännöspvm 25.6.2007) julkaistu, sisältää virallisen korjaussivun SFS-EN1992-1-2:2004/AC:July 2008 tiedot, mutta ei vielä sisällä muutossivuja SFS-EN 1992-1-2/A2:May 2019.

Kansallinen liite:

YM (talot ja niiden liikennealueet):

Suomen kansallinen liite(astuu voimaan 1.1.2017) ks. vasemman reunan pystysarake

Betonieurokoodien kansalliseen liitteeseen (ohje) on kirjattu, että SFS-EN 1992-1-2:2005 liitettä C ei Suomessa käytetä. Liitteen mukaisissa nurjahduskestävyyksissä todettiin olevan virheitä. SFS on 24.5.2019 vahvistanut muutoksen SFS-EN 1992-1-2/A1:2019, jossa liitteen C virheet on korjattu. Kansallisen liitteen kirjaus ei tässä tapauksessa koske muutoksen SFS-EN 1992-1-2/A1:2019 liitettä C, joten sitä voi käyttää Suomessa.

Tähän Eurokoodiin liittyvät ohjeet, kommentit ja havaitut virheet:

Havaitut käännös/painovirheet: Kaannosvirheet EN1992-1-1+AC

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat:

Yksi ladattava pdf-tiedosto