EN1992-2: Eurokoodi 2. Betonirakenteiden suunnittelu. Betonisillat. Mitoittaminen ja yksityiskohtien suunnittelu

Tilanne:

SFS-EN 1992-2:en vahvistettu 16.5.2006 ( EN 1992-2 October 2005), ei sisällä virallisen korjaussivun SFS-EN1992-2:2005/AC:July 2008 tietoja

Suomenkielinen SFS-EN 1992-2 + AC(vahvistettu 16.5.2006, käännöspvm 30.3.2009) julkaistu, sisältää virallisen korjaussivun SFS-EN1992-2/AC:July 2008 tiedot

 

Tähän Eurokoodiin liittyvät ohjeet, kommentit ja havaitut virheet:

Havaitut käännös/painovirheet: Kaannosvirheet EN1992-2+AC

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat:

5 dokumenttia