EN1992-3: Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 3: Nestesäiliöt ja siilot

Tilanne:

SFS-EN 1992-3:en vahvistettu 16.10.2006 (EN 1992-3 June 2006)

Suomenkielinen SFS-EN 1992-3 (vahvistettu 16.10.2006, käännöspvm 11.5.2009) julkaistu

Kansallinen liite:

YM (talot ja niiden liikennealueet):

Suomen kansallinen liite(astuu voimaan 1.1.2017) ks. vasemman reunan pystysarake

Tähän Eurokoodiin liittyvät ohjeet, kommentit ja havaitut virheet:

Ei ole

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat:

Ei ole tiedossa