EN1992-4: Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 4: Betonirakenteissa käytettävien kiinnikkeiden suunnittelu

Tilanne:

SFS-EN 1992-4:en vahvistettu 3.8.2018 (EN 1992-4 July 2018)

Suomenkielistä versiota ei ole julkaistu

Kansallinen liite:

YM (talot ja niiden liikennealueet):

Suomen kansallista liitettä ei ole vielä tehty

Tähän Eurokoodiin liittyvät ohjeet, kommentit ja havaitut virheet:

Ei ole

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat:

Ei ole tiedossa