EN1992-4: Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 4: Betonirakenteissa käytettävien kiinnikkeiden suunnittelu

Tilanne:

SFS-EN 1992-4:en vahvistettu 3.8.2018 (EN 1992-4 July 2018)

Suomenkielinen SFS-EN 1992-4:2018 (vahvistettu 3.8.2018, käännöspvm 19.11.2019) julkaistu.

Huom: Käännöksen kohdan 7.2.1.6(2) toinen kappale on virheellinen johtuen alkuperäistekstin epäselvästä muotoilusta. EN 1992-4 tausta-aineistoon perehtymisen perusteella käännös tullaan muuttamaan hieman alkuperäisestä poiketen seuraavaksi:

Jos tuotteelle ei ole esitetty arvoa eurooppalaisessa teknisessä tuote-eritelmässä, käytetään arvoa ψ0sus=0,6. Arvo ψ0sus=0,6 vastaa pitkäaikaista vetokuormaa normaalilämpötilassa (21 °C) suunnitellun käyttöiän ollessa 50 vuotta ja pitkäaikaista vetokuormaa betonin lämpötilan ollessa 43 °C ankkurien alueella suunnitellun käyttöiän ollessa 10 vuotta. Pitkäaikaisen lämpötilan ollessa eri kuin 43 °C käytetään arvoja, jotka määritetään testien perusteella. Betonin lämpötilan ollessa alle 43 °C kerroin ψ0sus on yleensä yli 0,6.

 

Tähän Eurokoodiin liittyvät ohjeet, kommentit ja havaitut virheet:

Ei ole

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat:

Ei ole tiedossa