CEN TS 17440 ESIEUROKOODI. OLEMASSA OLEVIEN RAKENTEIDEN ARVIOINTI JA KORJAUS

Tilanne:

SFS on 24.7.2020 julkaissut teknisen spesifikaation CEN TS 17440 ’Assessment and retrofitting of exixting structures’.

Tämä on tarkoitus joskus tulevaisuudessa julkaista eurokoodiosana EN 1990-2.

 

Suomenkielinen käännös: Ei ole julkaistu

 

Kansalliset liitteet: Ei ole julkaistu