Eurokoodi help deskin takana ovat seuraavat organisaatiot:

Ympäristöministeriö

Rakennusteollisuus RT ry

Väylä

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry

MetSta Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Suomen standardisoimisliitto ry

Eri eurokoodiosien valmistelusta Suomessa vastaavat seuraavat tahot:

Ympäristöministeriö

-vastaa talonrakentamiseen liittyvistä kansallisista liitteistä

Rakennusteollisuus RT ry

-vastaa osista suunnitteluperusteet, kuormat, betonirakenteet, liittorakenteet, puurakenteet ja muuratut rakenteet

Väylä

-vastaa osasta geotekninen suunnittelu sekä kaikista sillansuunnitteluun liittyvistä osista (kuormat sekä eri materiaalikohtaiset osat)

Suomen standardisoimisliitto SFS ry

-vastaa osasta maanjäristysmitoitus sekä julkaisee eurokoodit

Metalliteollisuuden Standardisointikeskus ry (METSTA)

-vastaa osista teräsrakenteet ja alumiinirakenteet

Eurokoodi help deskin ylläpitäjä:

Rakennusteollisuus RT ry