EN1997-1: Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. Osa 1: Yleiset säännöt

Tilanne:

SFS-EN 1997-1:en vahvistettu 18.4.2005 (EN 1997-1 November 2004), ei sisällä virallista korjaussivua SFS-EN1997:2004/AC:February 2009 eikä muutossivua SFS-EN 1997-1:2004/A1:November 2013

Suomenkielinen SFS-EN 1997-1+A1+AC (vahvistettu 27.1.2014, käännöspvm 10.8.2015 ) julkaistu, sisältää muutosivun EN 1997-1:2004/A1:November 2013 ja korjaussivun EN1997-1:2004/AC:February 2009 tiedot

Kansallinen liite:

YM (talot ja niiden liikennealueet):

Suomen kansallinen liite(astuu voimaan 1.1.2017) ks. vasemman reunan pystysarake

LVM (tiet, radat, sillat):

Suomen kansallinen liite (päivitetty 11.2.2015):NA SFS-EN1997-1-LVM-pdf (väliaikaisohje: Esijännitettyjen maa- ja kallioankkureiden koestus, käytetään toistaiseksi)

Liikenneviraston Eurokoodin sovellusohje: Geotekninen suunnittelu – NCCI 7 (versio 21.4.2017)

Tähän Eurokoodiin liittyvät ohjeet, kommentit ja havaitut virheet:

Vanhat versiot

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat:

9 dokumenttia