EN1997-1: Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. Osa 1: Yleiset säännöt

Suomenkielinen SFS-EN 1997-1 (vahvistettu 18.4.2005, käännöspvm 18.12.2006)

Tämän version käyttö edellyttää virallisen muutossivun SFS-EN 1997-1:2004/A1:November 2013 ja korjaussivun SFS-EN1997:2004/AC:February 2009 hankintaa

Suomenkielisen version 2. painos SFS-EN 1997-1+AC (vahvistettu 18.4.2005, käännöspvm 22.6.2009)

Tämän version käyttö edellyttää virallisen muutossivun SFS-EN 1997-1:2004/A1:November 2013 hankintaa