Vertailulaskelmia SFS-EN 1997-1:n kansallisen liitteen laatimista varten

Ympäristöministeriö on teettänyt vertailulaskelmia, joissa on verrattu eurokoodiosan SFS-EN 1997-1 mukaisia laskelmia ja nykyisen käytännön mukaisia laskelmia keskenään. Pyrkimys on ollut säilyttää nykyinen varmuustaso, mutta koska lähtökohdat ovat erilaiset eivät varmuustasot vastaa toisiaan kaikilta osin.

Koska Suomi on valinnut SFS-EN 1990 kohdalla kaavat 6.10 a ja 6.10 b eikä kaavaa 6.10, on jouduttu muuttamaan paljon EN-EN 1997-1 antamia suositusarvoja.
Toivon, että julkaisusta on hyötyä sekä koulutuksessa että tutkijoille. Julkaisuun pääset klikkaamalla tästä. Ympäristöministeriöllä on kuitenkin julkaisun copyright-oikeudet.
Lopuksi haluan kiittää kaikkia tekijöitä erityisesti DI Henry Gustavssonia Teknisestä korkeakoulusta ja prof. Tim Länsivaaraa Tampereen Teknisestä yliopistosta.

Matti J. Virtanen