EN1991-1-1: Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-1: Yleiset kuormat. Tilavuuspainot, oma paino ja rakennusten hyötykuormat

Tilanne:

SFS-EN 1991-1-1:en vahvistettu 21.10.2002 (EN 1991-1-1 April 2002), ei sisällä virallista korjaussivua EN1991-1-1:2002/AC:March 2009

Suomenkielinen SFS-EN 1991-1-1+AC (vahvistettu 21.10.2002, käännöspvm 18.8.2003) julkaistu(sisältää korjaussivun EN1991-1-1:2002/AC:March 2009 sisäänkirjoitettuna sekä myös englanninkielisen version korjausivu sisäänkirjoitettuna)

Tähän Eurokoodiin liittyvät ohjeet, kommentit ja havaitut virheet:

Vanhat versiot

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat:

Ei ole tiedossa