EN1991-1-2: Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-2: Yleiset kuormat. Palolle altistettujen rakenteiden rasitukset

Tilanne:

SFS-EN 1991-1-2:en vahvistettu 22.4.2003 (EN 1991-1-2 November 2002), ei sisällä virallista korjaussivua EN1991-1-2:2003/AC:February 2013

Suomenkielinen SFS-EN 1991-1-2+AC (vahvistettu 22.4.2003, käännöspvm 22.4.2016) julkaistu, sisältää myös englanninkielisen version

Tähän Eurokoodiin liittyvät ohjeet, kommentit ja havaitut virheet:

Vanhat versiot

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat:

7 dokumenttia