EN1991-1-3: Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-3: Yleiset kuormat. Lumikuormat

Tilanne:

SFS-EN 1991-1-3:en vahvistettu 26.1.2004 (EN 1991-1-3 July 2003), ei sisällä virallista korjaussivua EN1991-1-3:2003/AC:March 2009 eikä muutossivua EN1991-1-3:2003/A1:September 2015

Suomenkielinen SFS-EN 1991-1-3+AC+A1 (vahvistettu 26.1.2004, käännöspvm 15.4.2016) julkaistu, sisältää myös englanninkielisen version

Tähän Eurokoodiin liittyvät ohjeet, kommentit ja havaitut virheet:

Vanhat versiot

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat:

Ei ole tiedossa