EN1991-1-4: Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-4: Yleiset kuormat. Tuulikuormat

Tilanne:

SFS-EN 1991-1-4:en vahvistettu 26.9.2005 (EN 1991-1-4 April 2005), ei sisällä virallista muutosivua EN1991-1-4:2005/A1:April 2010 eikä korjaussivua EN1991-1-4:2005/AC:January2010

Suomenkielinen SFS-EN 1991-1-4 + A1 + AC (vahvistettu 24.1.2011) julkaistu, sisältää virallisen muuutosivun EN1991-1-4:2005/A1:April 2010 ja virallisen korjaussivun sisäänkirjoitettuna EN1991-1-4:2005/AC:January2010 (sisältää myös englanninkielisen version)

Tähän Eurokoodiin liittyvät ohjeet, kommentit ja havaitut virheet:

Vanhat versiot

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat:

1 dokumentti