EN1991-1-5: Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-5: Yleiset kuormat. Lämpötilakuormat

Tilanne:

SFS-EN 1991-1-5:en vahvistettu 17.5.2004 (EN 1991-1-5 November 2003), ei sisällä virallista korjaussivua EN1991-1-5:2004/AC:March 2009

Suomenkielinen SFS-EN 1991-1-5+AC (vahvistettu 17.5.2004, käännöspvm 15.8.2005) julkaistu (sisältää korjaussivun EN1991-1-5:2004/AC:March 2009 sisäänkirjoitettuna sekä myös englanninkielisen version korjaussivu sisäänkirjoitettuna)

Tähän Eurokoodiin liittyvät ohjeet, kommentit ja havaitut virheet:

Vanhat versiot

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat:

1 dokumentti