EN1991-1-5: Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-5: Yleiset kuormat. Lämpötilakuormat

Suomenkielinen SFS-EN 1991-1-5 (vahvistettu 17.5.2004, käännöspvm 15.8.2005), sisältää myös englanninkielisen version.

Tämän version käyttö edellyttää korjausivun EN1991-1-5:2004/AC:March 2009 käyttöä.