EN1991-1-6: Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-6: Yleiset kuormat. Toteuttamisen aikaiset kuormat

Tilanne:

SFS-EN 1991-1-6:en vahvistettu 15.8.2005 (EN 1991-1-6 June 2005), ei sisällä virallista toista korjaussivua SFS-EN1991-1-6:2005/AC:February 2013

Suomenkielinen SFS-EN 1991-1-6+AC (vahvistettu 15.8.2004, käännös pvm. 15.4.2016) julkaistu, sisältää myös englanninkielisen version

Kansallinen liite:

YM (talot ja niiden liikennealueet):

Suomen kansallinen liite(astuu voimaan 1.1.2017) ks. vasemman reunan pystysarake

LVM (tiet, radat, sillat) :

Suomen kansallinen liite (astuu voimaan 1.6.2010):NA SFS-EN1991-1-6-LVM.pdf

Tähän Eurokoodiin liittyvät ohjeet, kommentit ja havaitut virheet:

Vanhat versiot

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat:

1 dokumentti