EN1991-1-6: Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-6: Yleiset kuormat. Toteuttamisen aikaiset kuormat

Suomenkielinen SFS-EN 1991-1-6 (vahvistettu 15.8.2004, käännös pvm. 12.2.2007), sisältää myös englanninkielisen version.

Tämän version käyttö edellyttää korjausivun SFS-EN1991-1-6:2005/AC:February 2013 käyttöä.

Suomenkielinen SFS-EN 1991-1-6+AC (vahvistettu 15.8.2004, käännös pvm. 12.2.2007), sisältää vuonna 2008 tehdyt korjaukset suomeksi ja englanniksi.

Tämän version käyttö edellyttää virallisen korjaussivun SFS-EN1991-1-6:2005/AC:February 2013