EN1991-2: Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 2: Siltojen liikennekuormat

Tilanne:

SFS-EN 1991-2:en vahvistettu 29.3.2004 (EN 1991-2 September 2003), ei sisällä virallista korjaussivua EN1991-2:2003/AC:February 2010

Suomenkielinen SFS-EN 1991-2+AC (vahvistettu 29.3.2004, käännöspvm 24.4.2016) julkaistu.

Kansallinen liite:

LVM (tiet, radat, sillat):

Suomen kansallinen liite (päivitetty 9.1.2015):NA SFS-EN1991-2-LVM.pdf

Liikenneviraston Eurokoodin sovellusohje (päivitetty 6.12.2017): Siltojen kuormat ja suunnitteluperusteet – NCCI 1

Tähän Eurokoodiin liittyvät ohjeet, kommentit ja havaitut virheet:

Vanhat versiot

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat:

Ei ole tiedossa