EN1991-3: Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 3: Nostureiden ja muista koneista aiheutuvat kuormat

Tilanne:

SFS EN1991-3:en vahvistettu 22.01.2007(EN1991-3 July 2006), ei sisällä virallista korjaussivua EN1991-3:2006/AC: December 2012

Suomenkielinen SFS-EN 1991-3+AC (vahvistettu 22.01.2007, käännös pvm. 15.4.2016) julkaistu, sisältää myös englanninkielisen version

Kansallinen liite:

YM (talot ja niiden liikennealueet):

Suomen kansallinen liite(astuu voimaan 1.1.2017) ks. vasemman reunan pystysarake

Tähän Eurokoodiin liittyvät ohjeet, kommentit ja havaitut virheet:

Vanhat versiot

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat:

Ei ole tiedossa