EN1991-4: Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Siilojen ja säiliöiden kuormat

Versio:

Suomenkielinen SFS-EN 1991-4 (vahvistettu 25.09.2006, käännös pvm. 23.05.2011) julkaistu (sisältää myös englanninkielisen version), suomenkielinen teksti sisältää virallisen korjausivun EN1991-4:2006/AC: November 2012 tiedot ennakkokorjauksina lukuunottamatta liitteen C kuvia C.1, C.2 ja C.3.

Tämän version käyttö edellyttää korjaussivun EN1991-4:2006/AC: November 2012 käyttöä.