EN1991-1-3: Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-3: Yleiset kuormat. Lumikuormat

Suomenkielinen SFS-EN 1991-1-3 (vahvistettu 26.1.2004, käännöspvm ei ilmoitettu), sisältää myös englanninkielisen version. .

Tämän version käyttö edellyttää korjausivun EN1991-1-3:2004/AC:March 2009 ja muutossivun EN1991-1-3:2003/A1:September 2015 käyttöä.

Suomenkielinen SFS-EN 1991-1-3+AC (vahvistettu 26.1.2004, käännöspvm ei ilmoitettu), sisältää korjaussivun EN1991-1-3:2004/AC:March 2009 sisäänkirjoitettuna sekä myös englanninkielisen version korjaussivu sisäänkirjoitettuna.

Tämän version käyttö edellyttää muutossivua EN1991-1-3:2003/A1:September 2015