EN1991-1-2: Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-2: Yleiset kuormat. Palolle altistettujen rakenteiden rasitukset

Suomenkielinen SFS-EN 1991-1-2 (vahvistettu 22.4.2003, käännöspvm 6.9.2004), sisältää myös englanninkielisen version.

Tämän version käyttö edellyttää korjausivun EN1991-1-2:2003/AC:February 2013 käyttöä

Suomenkielinen SFS-EN 1991-1-2+AC (vahvistettu 22.4.2003, käännöspvm 6.9.2004)

Tämän version käyttö edellyttää toisen virallisen korjausivun EN1991-1-2:2003/AC:February 2013 käyttöä. Käännös sisältää vuonna 2009 tehdyt korjaukset suomeksi ja englanniksi