EN1996-3: Eurocode 6: Muurattujen rakenteiden mitoitus. Osa 3: Muuratun rakenteen yksinkertaistetut laskentamenetelmät

Tilanne:

SFS-EN 1996-3:en vahvistettu 13.2.2006 (EN 1996-3 January 2006), ei sisällä korjaussivua EN1996-3:2006/AC:September 2009

Käännöstä ei tehdä

Kansallinen liite:

Kansallista liitettä ei tehdä 

Tähän Eurokoodiin liittyvät ohjeet, kommentit ja havaitut virheet:

Virallinen korjaussivu: EN1996-3:2006/AC:September 2009

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat:

Ei ole tiedossa