EN1996-1-1: Eurokoodi 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu – Osa 1-1: Raudoitettuja ja raudoittamattomia muuurattuja rakenteita koskevat yleiset säännött

Versio:

Suomenkielinen SFS-EN 1996-1-1+ EN1996-1-1:2005/AC:July 2009(vahvistettu 28.11.2005, käännöspvm 16.2.2009):

Ei sisällä muutossivua A1:2012. Muutossivua ei voi hankkia erillisenä.