EN1995-1-1: Eurokoodi 5: Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

Tilanne:

SFS-EN 1995-1-1:en vahvistettu 21.12.2004 (EN 1995-1-1 November 2004+EN1995-1-1:2004/AC:June 2006), sisältää korjaussivun EN1995-1-1:2004/AC:June 2006, ei sisällä muutossivua EN1995-1-1/A1:June 2008 eikä muutossivua EN1995-1-1:2004/A2:May 2014

Suomenkielinen SFS-EN 1995-1-1+A1+A2+AC ( vahvistettu 16.6.2014, käännös pvm 15.6.2015) julkaistu, sisältää muutossivut EN1995-1-1/A1:June 2008 ja EN1995-1-1/A2:May 2014 sekä korjaussivun EN1995-1-1:2004/AC:June 2006), sisältää myös englanninkielisen version

 

Huom. Sahatavaran ominaislujuuksissa ja tiheyksissä on tapahtunut keväällä 2016 pieniä muutoksia ks. SFS-EN 338:2016

Tähän Eurokoodiin liittyvät ohjeet, kommentit ja havaitut virheet:

Vanhat versiot

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat:

Ei ole tiedossa