EN1995-2: Eurokoodi 5: Puurakenteiden suunnittelu. Osa 2: Sillat

Tilanne:

SFS-EN 1995-2:en vahvistettu 21.12.2004 (EN 1995-2 November 2004)

Suomenkielinen SFS-EN 1995-2:2004 (vahvistettu 21.12.2004, käännös pvm 8.3.2010) julkaistu

Kansallinen liite:

LVM (tiet, radat, sillat):

Suomen kansallinen liite (astuu voimaan 1.6.2010):NA SFS-EN1995-2-LVM.pdf

Liikenneviraston Eurokoodin sovellusohje: Puurakenteiden suunnittelu – NCCI5

Tähän Eurokoodiin liittyvät ohjeet, kommentit ja havaitut virheet:

Ei ole

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat:

Ei ole tiedossa