Sähköinen materiaali

Puuinfon Eurocode 5 sivulta löytyvät suunnitteluohje ja sovelluslaskelmat

Kerto-käsikirja MetsäWoodin sivuilta

Palomitoitukseen liittyvää opetusmateriaalia Manchesterin yliopistosta

JRC:n eurokoodikoulutustilaisuuden esitysmateriaali

JRC:n eurokoodikoulutustilaisuuden esitysmateriaali palomitoituksesta ja palokuormista

CIB-W18- sivuilta löytyy lyhennelmiä eurokoodin taustoihin liittyvistä tutkimuksista