SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat säännöt

Puurakenteille ei ole olemassa eurooppalaista toteutusstandardia (laaditaan eurokoodien jatkokehitystyössä). Kansallisten ohjeiden mukaan toteutus tehdään kansallisen standardin SFS 5978 mukaan

Tilanne:

SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat säännöt on vahvistettu 16.6.2014.