EN1995-1-1: Eurocode 5: Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

Versio:

Suomenkielinen SFS-EN 1995-1-1 + EN1995-1-1:2004/AC:June 2006(vahvistettu 21.12.2004, käännös pvm 12.2.2007):

Tämän version käyttö edellyttää erillisten muutosivujen SFS-EN 1995-1-1/A1:2008 ja SFS-EN1995-1-1:2004/A2:May 2014 hankintaa ja lisäksi
oheisten virhelistojen tarkistusta: EN1995-1-1kaannos20080128.pdf ja EN1995-1-1virheet091028.pdf

Suomenkielinen SFS-EN 1995-1-1 + A1 +AC (EN1995-1-1/A1:June 2008+EN1995-1-1:2004/AC:June 2006, vahvistettu 13.10.2008, käännös pvm 20.4.2009):

Tämän version käyttö edellyttää erillisen muutossivun hankintaa SFS-EN1995-1-1:2004/A2:May 2014 ja oheisen käännösvirhelistan tarkistamista EN1995-1-1virheet091028.pdf