EN1995-1-2: Eurokoodi 5: Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleistä. Puurakenteiden palomitoitus

Versio:

Suomenkielinen SFS-EN 1995-1-2 + AC ( vahvistettu 21.12.2004, käännös pvm 12.2.2007, sisältää korjausssivun EN1995-1-2:2004/AC:June 2006, sisältää myös englanninkielisen version):

Tämän version käyttö edellyttää erillisen korjausssivun hankintaa EN1995-1-2:2004/AC:March 2009