EN1990: Eurocode. Rakenteiden suunnitteluperusteet

Versio:

Suomenkielinen SFS-EN 1990 (vahvistettu 21.10.2002, käännöspvm 18.8.2003), sisältää myös englanninkielisen version.

Tämän version käyttö edellyttää erillisen muutosivun hankintaa SFS-EN 1990/A1:2005 ja lisäksi korjausivun EN1990:2002/A1:2005/AC:April 2010 käyttöä