EN 1090-2 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 2: Teräsrakenteiden tekniset vaatimukset

Eurokoodi edellyttää työnsuorituksen osalta standardin EN 1090-2 noudattamista

Tilanne:

SFS-EN 1090-2:2018:en vahvistettu 29.6.2018.

Suomenkielinen SFS-EN 1090-2:2018 (vahvistettu 29.6.2018, käännöspvm 31.8.2018) julkaistu

Kansallinen soveltaminen:

Teräsrakenneyhdistys laatinut standardin käyttöön liittyvän ohjeen:

Teräsrakenteiden toteutus, ohjeita toteutuseritelmän laatimiseksi, SFS-EN 1090-2, Liite A

EN 1090-4 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 4: Tekniset vaatimukset katoissa, sisäkatoissa, välipohjissa ja seinissä käytettäville kylmämuovatuille rakenteellisille teräskokoonpanoille ja -rakenteille

Tilanne:

SFS-EN 1090-4:2018:en on vahvistettu 20.7.2018.

Suomenkielistä käännöstä ei ole julkaistu.