EN1993-1-3: Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-3: Yleiset säännöt. Lisäsäännöt kylmämuovatuille sauvoille ja levyille

Tilanne:

SFS-EN 1993-1-3:en vahvistettu 18.12.2006 (EN 1993-1-3 October 2006), ei sisällä korjaussivua EN1993-1-3:2006/AC:November 2009

Suomenkielinen SFS-EN 1993-1-3 + AC (vahvistettu 18.12.2006, käännöspvm 25.5.2009) julkaistu, sisältää korjaussivun EN1993-1-3:2006/AC November 2009 sisäänkirjoitettuna

Tähän Eurokoodiin liittyvät ohjeet, kommentit ja havaitut virheet:

Ei ole tiedossa

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat:

Ei ole tiedossa