EN1993-1-4: Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osat 1-4: Yleiset säännöt. Ruostumattomia teräksiä koskevat lisäsäännöt

Tilanne:

SFS-EN 1993-1-4:en vahvistettu 18.12.2006 (EN 1993-1-4 October 2006), ei sisällä muutossivua SFS-EN1993-1-4/A1:June 2015

Suomenkielinen SFS-EN 1993-1-4 (vahvistettu 18.12.2006, käännöspvm 15.10.2007) julkaistu, ei sisällä muutossivua SFS-EN1993-1-4/A1:June 2015

Tähän Eurokoodiin liittyvät ohjeet, kommentit ja havaitut virheet:

Muutossivu: SFS-EN1993-1-4/A1:June 2015

TC250/SC3 on todennut, että standardin EN 1993-1-4 nurjahduskäyrät ovat epävarmalla puolella. Standardin EN 1993-1-4 taulukon 5.3 arvojen sijasta tulee käyttääalustavan korjaussivun prA2 taulukon 5.3 arvoja.

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat:

Ei ole tiedossa