EN1991-1-1: Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-1: Yleiset kuormat. Tilavuuspainot, oma paino ja rakennusten hyötykuormat

Suomenkielinen SFS-EN 1991-1-1 (vahvistettu 21.10.2002, käännöspvm 18.8.2003), sisältää myös englanninkielisen version.

Tämän version käyttö edellyttää korjausivun EN1991-1-1:2002/AC:March 2009 käyttöä