EN 1999 Alumiinirakenteet

Alkuteksti suljettu

EN 1999-1-1 Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Rakenteita koskevat yleiset säännöt

SFS-EN 1999-1-1 + A1 SFS:n verkkokaupassa

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat

Saatavissa sivuston ylläpidosta eurokoodi@rakennusteollisuus.fi

EN 1999-1-2 Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Rakenteiden palomitoitus

SFS-EN 1999-1-2 + AC SFS:n verkkokaupassa

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat

Saatavissa sivuston ylläpidosta eurokoodi@rakennusteollisuus.fi

EN 1999-1-3 Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-3: Väsymiselle alttiit rakenteet

SFS-EN 1999-1-3:2007 + A1:2012 SFS:n verkkokaupassa

EN 1999-1-4 Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-4: Kylmämuovatut kantavat muotolevyt

SFS-EN 1999-1-4 + AC + A1 SFS:n verkkokaupassa

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat

Saatavissa sivuston ylläpidosta eurokoodi@rakennusteollisuus.fi

EN 1999-1-5 Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-5: Kuorirakenteet

SFS-EN 1999-1-5 + AC SFS:n verkkokaupassa

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat

Saatavissa sivuston ylläpidosta eurokoodi@rakennusteollisuus.fi

EN 1090-3 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 3: Alumiinirakenteiden tekniset vaatimukset

Eurokoodi edellyttää työnsuorituksen osalta standardin EN 1090-3 noudattamista

SFS-EN 1090-3:2019 SFS:n verkkokaupassa

EN 1090-5 Execution of steel structures and aluminium structures. Part 5: Technical requirements for cold-formed structural aluminium elements and cold-formed structures for roof, ceiling, floor and wall applications

SFS-EN 1090-5:2017:en SFS:n verkkokaupassa

Ympäristöministeriön kansallinen liite

Rakentamismääräyskokoelma: Alumiinirakenteet

Kansallinen seurantaryhmä

METSTA/SR 103 Teräs- ja alumiinirakenteiden suunnittelu -seurantaryhmään voi liittyä ilmoittautumislinkin kautta