Alumiinirakenteiden eurokoodit sisältävät seuraavat osat:

EN1999-1-1: Eurokoodi 9: Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt

EN1999-1-2: Eurokoodi 9: Alumiinrakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Rakenteiden palomitoitus

EN1999-1-3: Eurokoodi 9: Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-3: Väsymiselle alttiit rakenteet

EN1999-1-4: Eurokoodi 9: Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa1-4: Kylmämuovatut kantavat muotolevyt

EN1999-1-5: Eurokoodi 9: Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-5: Kuorirakenteet

 

Alumiinirakenteiden mitoitukseen liittyvät käsi- ja oppikirjat:

Alumiinirakenteiden mitoitukseen liittyvä sähköinen materiaali:

Alumiinirakenteiden mitoitukseen liittyvät ohjelmat: