Muuratut rakenteet

Alla luetellut eurokoodi-osat eivät ole vielä käytössä!

Alkuteksti suljettu

EN 1996-1-1 Eurokoodi 6. Muurattujen rakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Raudoitettuja ja raudoittamattomia muurattuja rakenteita koskevat yleiset säännöt

Tällä hetkellä Suomessa noudatetaan, SFS:n verkkokaupasta löytyvää, vuonna 2013 julkaistua versiota.

Standardista on julkaistu uusi versio vuonna 2022, jota ei kuitenkaan ole vielä otettu käyttöön Suomessa. Se löytyy englanninkielisenä SFS-EN 1996-1-1:2022:en SFS:n verkkokaupassa

EN 1996-3. Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures

Tätä eurokoodin osaa ei käytetä Suomessa.

Standardista on julkaistu uusi versio vuonna 2023. Se löytyy englanninkielisenä SFS-EN 1996-3:2023:en SFS:n verkkokaupassa.