Puurakenteiden eurokoodit sisältävät seuraavat osat:

(Puurakenteiden eurokoodeista julkaistu myös käsikirja SFS 205)

EN1995-1-1: Eurokoodi 5: Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

EN1995-1-2: Eurokoodi 5: Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleistä. Puurakenteiden palomitoitus

EN1995-2: Eurokoodi 5: Puurakenteiden suunnittelu. Osa 2: Sillat

 

Puurakenteisiin liittyvät käsi- ja oppikirjat

Puurakenteisiin liittyvä sähköinen materiaali

Puurakenteisiin liittyvät ohjelmat

 

 

Kansallinen seurantaryhmä

RTT/SR20/AK04 Puurakenteiden suunnittelu, seurantaryhmään voi liittyä ottamalla yhteyttä seurantaryhmän sihteeriin Auli Lastuseen auli.lastunen@rakennusteollisuus.fi