Puurakenteet EN 1995

Alkuteksti suljettu

EN 1995-1-1 Eurokoodi 5. Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

SFS-EN 1995-1-1 + A1 + A2 + AC SFS:n verkkokaupassa

Huom. Sahatavaran ominaislujuuksissa ja tiheyksissä on tapahtunut keväällä 2016 pieniä muutoksia ks. SFS-EN 338:2016

EN 1995-2 Eurokoodi 5. Puurakenteiden suunnittelu. Osa 2: Sillat

SFS-EN 1995-2 SFS:n verkkokaupassa

SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat säännöt

Puurakenteille ei ole vielä olemassa eurooppalaista toteutusstandardia . Kansallisten ohjeiden mukaan toteutus tehdään kansallisen standardin SFS 5978 mukaan

SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat säännöt SFS:n verkkokaupassa

Ympäristöministeriön kansallinen liite

Rakentamismääräyskokoelma: Puurakenteet

Väyläviraston soveltamisohje ja LVM:n kansallinen liite

Puurakenteisiin liittyvä materiaali

Käsi- ja oppikirjat

RIL 205-1-2017 Puurakenteiden suunnitteluohje. Eurokoodi

RIL 205-2-2019 Puurakenteiden suunnittelu. Eurokoodi

Jack Porteous and Peter Ross: Designers’ Guide to Eurocode 5: Design of Timber Buildings

Sähköinen materiaali

Kerto-käsikirja MetsäWoodin sivuilta

Palomitoitukseen liittyvää opetusmateriaalia Manchesterin yliopistosta

CIB-W18- sivuilta löytyy lyhennelmiä eurokoodin taustoihin liittyvistä tutkimuksista

Kansallinen seurantaryhmä

RTT/SR 105 Puurakenteiden suunnittelu -seurantaryhmään voi liittyä ilmoittautumislinkin kautta