EN standardin alussa tarkoittaa, että standardi on valmis jäsenvaltoiden hyväksymä EN-standardi

SFS-EN on standardi, joka on hyväksytty kansallisesti Suomessa (muissa maissa on vastaavanlainen merkintä esim. Saksa DIN-EN)

SFS-EN 19XX-X-X suomenkielinen kansallisesti hyväksytty standardi (voi ostaa SFS:n verkkokaupasta)

SFS-EN 19XX-X-X:en englanninkielinen kansallisesti hyväksytty standardi (voi ostaa SFS:n verkkokaupasta)

EN 19XX-X-X/AC:XXXX on korjaussivu kyseiseen EN standardiin ja sen vahvistamisajankohta (corrigendum)

EN 19XX-X-X/AX:XXXX on muutossivu kyseiseen EN standardiin ja sen vahvistamisajankohta (amendment)

NA on kansallinen liite (=National Annex), jossa esitetään kansallisesti käytettävät arvot (NDP=Nationally determined parameter). Ainakin alkuvaiheessa joillakin eurokoodiosilla on kaksi kansallista liitettä, koska sama eurokoodi kuuluu kahden eri ministeriön hallinnonalaan (ministeriö voi vahvistaa omaan hallinnonalaansa liittyviä määräyksiä). Liitteiden valmistumisaikataulu on usein myös erilainen.