Teräsrakenteet

Alla luetellut eurokoodi-osat eivät ole vielä käytössä!

Alkuteksti suljettu

EN 1993-1-1 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

Tällä hetkellä Suomessa noudatetaan, SFS:n verkkokaupasta löytyvää, vuonna 2014 julkaistua versiota.

Standardista on julkaistu uusi versio vuonna 2022, jota ei kuitenkaan ole vielä otettu käyttöön Suomessa. Se löytyy englanninkielisenä SFS-EN 1993-1-1:2022:en SFS:n verkkokaupassa.

CEN/TS 1993-1-101 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-101: Taivutus- ja puristusrasitettujen sauvojen vaihtoehtoinen yhteisvaikutusmenetelmä

Tälle osalle ei ole edeltäjää ensimmäisen sukupolven eurokoodeissa. Edeltävä asiasisältö on esitetty ensimmäisen sukupolven eurokoodissa osassa SFS-EN 1993-1-1:2014, kuten kappaleessa 0.1 Introduction, on mainittu. Tämä osa on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä toisen sukupolven osan SFS-EN 1993-1-1:2022 kanssa, joten virallisesti se otetaan käyttöön samanaikaisesti kyseisen osan kanssa.

 Tämä osa löytyy englanninkielisenä CEN/TS 1993-1-101:2022:en SFS:n verkkokaupassa.