EN 1992 Betonirakenteet 

EN 1992-1-1 Eurokoodi 2. Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

SFS-EN 1992-1-1 + A1 + AC SFS:n verkkokaupassa

Eurokoodin osaan liittyvät havaitut virheet

Kohta 5.6.3(3)
Kohdan tekstin korjaus on puolittainen. Pitäisi olla:
(3) Kulmanmuutos θs määritetään kuormien mitoitusarvojen ja tarkasteluhetkellä vaikuttavien materiaaliominaisuuksien ja jännevoiman keskiarvojen perusteella.

Kohta 6.4.5(1)
Kohdassa oleva huomautus:
Kansallisen parametrin kmax suositusarvo on 1,5 (ei siis 0,15)

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat

Saatavissa sivuston ylläpidosta eurokoodi@rakennusteollisuus.fi

Alkuteksti suljettu

EN 1992-1-2 Eurokoodi 2. Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus

SFS-EN 1992-1-2 + AC SFS:n verkkokaupassa

Tähän Eurokoodin osaan liittyvät havaitut virheet

Taulukossa 5.6:
Sarakkeissa 4 ja 5 olevat palkin raudoituksen keskimääräiset keskiöetäisyyksien ja palkin vähimmäisleveydet alkavat väärältä riviltä R 90. Arvojen tulisi alkaa riviltä R 120 eli riviä alempaa.

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat

Saatavissa sivuston ylläpidosta eurokoodi@rakennusteollisuus.fi

EN 1992-2 Eurokoodi 2. Betonirakenteiden suunnittelu. Betonisillat. Mitoittaminen ja yksityiskohtien suunnittelu

SFS-EN 1992-2 + AC SFS:n verkkokaupassa

Tähän Eurokoodin osaan liittyvät havaitut virheet

Kohdassa 6.2.3(103):
kaavassa (6.8) virhe: cot 6, pitää olla cot θ

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat

Saatavissa sivuston ylläpidosta eurokoodi@rakennusteollisuus.fi

EN 1992-3 Eurokoodi 2. Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 3: Nestesäiliöt ja siilot

SFS-EN 1992-3 SFS:n verkkokaupassa

EN 1992-4 Eurokoodi 2. Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 4: Betonirakenteissa käytettävien kiinnikkeiden suunnittelu

SFS-EN 1992-4:2018 SFS:n verkkokaupassa

Eurokoodin osaan liittyvät havaitut virheet

Käännöksen kohdan 7.2.1.6(2) toinen kappale on virheellinen johtuen alkuperäistekstin epäselvästä muotoilusta. EN 1992-4 tausta-aineistoon perehtymisen perusteella käännös tullaan muuttamaan hieman alkuperäisestä poiketen seuraavaksi:

Jos tuotteelle ei ole esitetty arvoa eurooppalaisessa teknisessä tuote-eritelmässä, käytetään arvoa ψ0sus=0,6. Arvo ψ0sus=0,6 vastaa pitkäaikaista vetokuormaa normaalilämpötilassa (21 °C) suunnitellun käyttöiän ollessa 50 vuotta ja pitkäaikaista vetokuormaa betonin lämpötilan ollessa 43 °C ankkurien alueella suunnitellun käyttöiän ollessa 10 vuotta. Pitkäaikaisen lämpötilan ollessa eri kuin 43 °C käytetään arvoja, jotka määritetään testien perusteella. Betonin lämpötilan ollessa alle 43 °C kerroin ψ0sus on yleensä yli 0,6.

CEN/TR 17079:2018:en Design of fastenings for use in concrete - Redundant non-structural system

CEN/TR 17079:2018:en SFS:n verkkokaupassa

CEN/TR 17080:2018:en Design of fastenings for use in concrete - Anchor channels - Supplementary rules

CEN/TR 17080:2018:en SFS:n verkkokaupassa.

CEN/TR 17081:2018:en Design of fastenings for use in concrete - Plastic design of fastenings with headed and post-installed fasteners

CEN/TR 17081:2018:en SFS:n verkkokaupassa

EN 13670 Betonirakenteiden toteuttaminen

Eurokoodi edellyttää työnsuorituksen osalta standardin EN 13670 noudattamista

SFS-EN 13670 SFS:n verkkokaupassa

Kansallinen soveltaminen

SFS 5975:2019 Betonirakenteiden toteutus. Standardin SFS-EN 13670 käyttö Suomessa

Ympäristöministeriön kansallinen liite

Rakentamismääräyskokoelma: Betonirakenteet

Väyläviraston soveltamisohje ja LVM:n kansallinen liite

Betonirakenteisiin liittyvä materiaali

Käsi- ja oppikirjat

Betonirakenteiden suunnittelun oppikirja, by 211 – osa 1

Betonirakenteiden suunnittelun oppikirja, by 211 – osa 2

RIL 202-2011/BY 61-2011 Betonirakenteiden suunnitteluohje. Eurokoodi

Leskelä, Matti V.: by 210 Betonirakenteiden suunnittelu ja mitoitus 2008

Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 2

R S Narayanan and A Beeby: Designers’ Guide to EN 1992-1-1 and EN 1992-1-2 Eurocode 2: Design of Concrete Structures. General rules and rules for buildings and structural fire design

The Institution of Structural Engineers: Manual for the design of concrete building structures to Eurocode 2

C.R. Hendy and D.A. Smith: Designers’ Guide to EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 2: concrete bridges

R S Narayanan, C H Goodchild: Concise Eurocode 2

Concise Eurocode 2 for bridges

British Precast Concrete Federation: Precast Eurocode 2: Design Manual

Sähköinen materiaali

Elementtirakentamisen sivusto www.elementtisuunnittelu.fi

How to design.. oppaiden suomalaiset versiot
Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan: Eurokoodimitoituksen perusteet (pdf) (3.3.2009)
Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan: Betonirakenteiden suunnitteluperusteet (pdf) (3.3.2009)
Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan: Laatat  (pdf) (uusi versio 17.1.2019)
Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan: Palkit  (pdf) (uusi versio 1.3.2011)
Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan: Pilarit  (pdf) (uusi versio 3.11.2009)
Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan: Perustukset  (pdf) (uusi versio 26.5.2011)
Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan: Pilarilaatat  (pdf) (26.1.2010)
Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan: Taipuma  (pdf) (uusi versio 20.3.2012)

Bo Westerberg: Time-dependent effects in the analysis and design of slender concrete compression members (pdf)

Palomitoitukseen liittyvää opetusmateriaalia Manchesterin yliopistosta

Companion Document, EN 1992-1-1: Eurocode 2: Design of Concrete Structures – Part 1: General rules and rules for buildings (pdf) Ison-Britannian viranomaisten jukaisema opas EN1992-1-1 soveltamisesta

JRC:n eurokoodikoulutustilaisuuden esitysmateriaali (pdf)

JRC:n eurokoodikoulutustilaisuuden esitysmateriaali (pdf) palomitoituksesta ja palokuormista

SETRAn julkaisema opas betonisilloista Methodological Guide, Eurocode 2, Application to Concrete Highway Bridges (pdf)

JRC:n esimerkkilaskelmia (pdf) silloista

JRC:n esimerkkilaskelmia (pdf) rakennuksista

Kansallinen seurantaryhmä

RTT/SR 102 Betonirakenteiden suunnittelu -seurantaryhmään voi liittyä ilmoittautumislinkin kautta