Betonirakenteiden eurokoodit sisältävät seuraavat osat:

(Betonirakenteiden eurokoodeista julkaistu myös käsikirja SFS 202)

EN1992-1-1: Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

EN1992-1-2: Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteellinen palomitoitus

EN1992-2: Eurokoodi 2. Betonirakenteiden suunnittelu. Betonisillat. Mitoittaminen ja yksityiskohtien suunnittelu

EN1992-3: Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 3: Nestesäiliöt ja siilot

EN1992-4: Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 4: Betonirakenteissa käytettävien kiinnikkeiden suunnittelu

 

Betonirakenteisiin liittyvät käsi- ja oppikirjat

Betonirakenteisiin liittyvä sähköinen materiaali

Betonirakenteisiin liittyvät ohjelmat

 

Kansallinen seurantaryhmä

RTT/SR20/AK02 Betonirakenteiden suunnittelu, seurantaryhmään voi liittyä ottamalla yhteyttä seurantaryhmän sihteeriin Auli Lastuseen, auli.lastunen@rakennusteollisuus.fi