EN 1996 Muuratut rakenteet

Alkuteksti suljettu

EN 1996-1-1 Eurokoodi 6. Muurattujen rakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Raudoitettuja ja raudoittamattomia muurattuja rakenteita koskevat yleiset säännöt

Tällä hetkellä Suomessa noudatetaan, SFS:n verkkokaupasta löytyvää, vuonna 2013 julkaistua versiota SFS-EN 1996-1-1 + A1.

Standardista on julkaistu uusi versio vuonna 2022, jota ei kuitenkaan ole vielä otettu käyttöön Suomessa.

Poroton-kennoharkkoseinien puristuslujuuden ominaisarvona fk käytetään valmistajan ilmoittamia, testein varmentamia arvoja. EN 1996-1-1:n ja Suomen kansallisen liitteen perusteella määritettyjä Poroton-harkkoseinän puristuslujuuden ominaisarvoja ei tule käyttää.

Muurin puristuslujuuden fk-arvot ovat seuraavat:

S8-365
S8-425
S8-490
fk = 5,8 N/mm2
U8-365
U8-425
U8-490
fk = 2,3 N/mm2
T6,5-365
T6,5-425
fk = 1,8 N/mm2
S7-425 fk = 2,3 N/mm2
T7-365
T7- 425
fk = 1,8 N/mm2
T7-490 fk = 1,3 N/mm2
T0,8-115
T0,8-175
T0,8-240
fk = 3,7 N/mm2

 

EN 1996-1-2 Eurokoodi 6. Muurattujen rakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus

SFS-EN 1996-1-2:2005 + AC:2010 SFS:n verkkokaupassa

EN 1996-2 Eurokoodi 6. Muurattujen rakenteiden suunnittelu. Osa 2: Muuratun rakenteen materiaalien valinta ja työnsuoritus

SFS-EN 1996-2:2006 + AC:2009 SFS:n verkkokaupassa

EN 1996-3 Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures

SFS-EN 1996-3:en SFS:n verkkokaupassa
Korjaussivu SFS-EN 1996-3/AC:en SFS:n verkkokaupassa

Standardiin ei ole kansallista liitettä eikä käännöstä

Ympäristöministeriön kansallinen liite

Rakentamismääräyskokoelma: Muuratut rakenteet

Kansallinen seurantaryhmä

RTT/SR 008 Muuratut rakenteet -seurantaryhmään voi liittyä ilmoittautumislinkin kautta