Muurattujen rakenteiden eurokoodit sisältävät seuraavat osat:

EN1996-1-1: Eurokoodi 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Raudoitettuja ja raudoittamattomia muuurattuja rakenteita koskevat yleiset säännöt

EN1996-1-2: Eurokoodi 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus

EN1996-2: Eurokoodi 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu. Osa 2: Muurattujen rakenteiden materiaalien valinta ja työnsuoritus

EN1996-3: Eurocode 6: Muurattujen rakenteiden mitoitus. Osa 3: Muuratun rakenteen yksinkertaistetut laskentamenetelmät

 

Muurattuihin rakenteisiin liittyvät käsi- ja oppikirjat

Muurattuihin rakenteisiin liittyvä sähköinen materiaali

Muurattuihin rakenteisiin liittyvät ohjelmat

 

 

Kansallinen seurantaryhmä

RTT/SR20/AK05 Muurattujen rakenteiden suunnittelu, seurantaryhmään voi liittyä ottamalla yhteyttä seurantaryhmän sihteeriin Auli Lastuseen auli.lastunen@rakennusteollisuus.fi