Teräsrakenteiden eurokoodit sisältävät seuraavat osat:

EN1993-1-1: Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

EN1993-1-2: Eurokoodi: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteen palomitoitus

EN1993-1-3: Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-3: Yleiset säännöt. Lisäsäännöt kylmämuovatuille sauvoille ja levyille

EN1993-1-4: Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osat 1-4: Yleiset säännöt. Ruostumattomia teräksiä koskevat lisäsäännöt

EN1993-1-5: Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-5: Tasomaiset levyrakenteet

EN1993-1-6: Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-6: Kuorirakenteiden lujuus ja stabiilius

EN1993-1-7: Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-7: Levyrakenteet, joihin kohdistuva kuormitus ei ole levyn tason suuntainen

EN1993-1-8: Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-8: Liitosten suunnittelu

EN1993-1-9: Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-9: Teräsrakenteiden väsyminen

EN1993-1-10: Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-10: Materiaalin sitkeys ja paksuussuuntaiset ominaisuudet

EN1993-1-11: Eurokoodi 3:Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-11: Vedettyjä rakenneosia sisältävien rakenteiden suunnittelu

EN1993-1-12: Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-12: EN1993 laajennus teräslajeihin S 700 asti

EN1993-2: Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 2: Terässillat

EN1993-3-1: Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 3-1: Mastot ja savupiiput. Mastot

EN1993-3-2: Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 3-2: Mastot ja savupiiput. Savupiiput

EN1993-4-1: Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 4-1: Siilot

EN1993-4-2: Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 4-2: Säiliöt

EN1993-5: Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 5: Paalut

EN1993-6: Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 6: Nosturia kannattavat rakenteet

 

Teräsrakenteisiin liittyvät käsi- ja oppikirjat

Teräsrakenteisiin liittyvä sähköinen materiaali

Teräsrakenteisiin liittyvät ohjelmat

 

 

Kansallinen seurantaryhmä

METSTA/K103 Teräs- ja alumiinirakenteiden suunnittelu, seurantaryhmään voi liittyä ottamalla yhteyttä seurantaryhmän sihteeriin Hanna Järvenpäähän, hanna.jarvenpaa@metsta.fi.