EN 1993 Teräsrakenteet

Alkuteksti suljettu

EN 1993-1-1 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

SFS-EN 1993-1-1 SFS:n verkkokaupassa
Muutossivu SFS-EN 1993-1-1/A1 SFS:n verkkokaupassa.

Standardista on julkaistu uusi versio vuonna 2022, jota ei kuitenkaan ole vielä otettu käyttöön Suomessa.

EN 1993-1-2 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteen palomitoitus

SFS-EN 1993-1-2 SFS:n verkkokaupassa
Korjaussivu SFS-EN 1993-1-2/AC:en SFS:n verkkokaupassa

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat

Saatavissa sivuston ylläpidosta eurokoodi@rakennusteollisuus.fi

EN 1993-1-3 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-3: Yleiset säännöt. Lisäsäännöt kylmämuovatuille sauvoille ja levyille

SFS-EN 1993-1-3 + AC SFS:n verkkokaupassa

EN 1993-1-4 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-4: Yleiset säännöt. Ruostumattomia teräksiä koskevat lisäsäännöt

SFS-EN 1993-1-4 SFS:n verkkokaupassa
Muutossivu SFS-EN 1993-1-4/A1:en SFS:n verkkokaupassa
Muutossivu SFS-EN 1993-1-4:2006/A2:2020:en SFS:n verkkokaupassa

CEN/TC 250/SC 3 on todennut, että standardin EN 1993-1-4 nurjahduskäyrät ovat epävarmalla puolella. Standardin EN 1993-1-4 taulukon 5.3 arvojen sijasta tulee käyttää alustavan korjaussivun prA2 taulukon 5.3 arvoja.

EN 1993-1-5 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-5: Tasomaiset levyrakenteet

SFS-EN 1993-1-5:2006 + A1:2017 SFS:n verkkokaupassa
Muutossivu SFS-EN 1993-1-5:2006/A2:2019:en SFS:n verkkokaupassa

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat

Saatavissa sivuston ylläpidosta eurokoodi@rakennusteollisuus.fi

EN 1993-1-6 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-6: Kuorirakenteiden lujuus ja stabiilius

EN 1993-1-7 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-7: Levyrakenteet, joihin kohdistuva kuormitus ei ole levyn tason suuntainen

SFS-EN 1993-1-7 + AC SFS:n verkkokaupassa

EN 1993-1-8 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-8: Liitosten suunnittelu

SFS-EN 1993-1-8 SFS:n verkkokaupassa
Korjaussivu SFS-EN 1993-1-8/AC:en SFS:n verkkokaupassa

Eurokoodin osaan liittyvät havaitut virheet

Kohdassa 7.5.1 TRY Normitoimikunnan ja Eurokoodi 3:n WG08:n Suomen edustajan näkemysten perusteella limitetyn ristikkosolmun pätevyysalueen kyseisessä kohdassa tulisi olla bi/bj ≥ 0,75 (ei bi/bj ≤ 0,75). Näin ollen kyseinen kohta on oikein standardissa SFS‐EN 1993‐1‐8:2005 eikä SFS‐EN 1993‐1‐8/AC:en:2009:n mukaista korjausta tarvita. 

EN 1993-1-9 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-9: Teräsrakenteiden väsyminen

SFS-EN 1993-1-9 SFS:n verkkokaupassa
Korjaussivu SFS-EN 1993-1-9/AC:en SFS:n verkkokaupassa

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat

Saatavissa sivuston ylläpidosta eurokoodi@rakennusteollisuus.fi

EN 1993-1-10 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-10: Materiaalin sitkeys ja paksuussuuntaiset ominaisuudet

SFS-EN 1993-1-10 SFS:n verkkokaupassa
Korjaussivu SFS-EN 1993-1-10/AC:en SFS:n verkkokaupassa

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat

Saatavissa sivuston ylläpidosta eurokoodi@rakennusteollisuus.fi

EN 1993-1-11 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-11: Vedettyjä rakenneosia sisältävien rakenteiden suunnittelu

SFS-EN 1993-1-11 + AC SFS:n verkkokaupassa

EN 1993-1-12 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-12: EN 1993 laajennus teräslajeihin S 700 asti

SFS-EN 1993-1-12 + AC SFS:n verkkokaupassa

EN 1993-2 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 2: Terässillat

SFS-EN 1993-2 + AC SFS:n verkkokaupassa

EN 1993-3-1 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 3-1: Mastot ja savupiiput. Mastot

SFS-EN 1993-3-1 + AC SFS:n verkkokaupassa

EN 1993-3-2 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 3-2: Mastot ja savupiiput. Savupiiput

SFS-EN 1993-3-2 SFS:n verkkokaupassa

EN 1993-4-1 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 4-1: Siilot

SFS-EN 1993-4-1 + AC SFS:n verkkokaupassa

Eurokoodin osaan liittyvät havaitut virheet

Suomenkielisessä standardissa SFS-EN 1993-4-1 + AC (vahvistettu 16.4.2007) on havaittu virhe kaavassa 6.11

EN 1993-4-2 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 4-2: Säiliöt

SFS-EN 1993-4-2 + AC SFS:n verkkokaupassa
Korjaussivu SFS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017:en SFS:n verkkokaupassa

EN 1993-5 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 5: Paalut

SFS-EN 1993-5 + AC SFS:n verkkokaupasta

EN 1993-6 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 6: Nosturia kannattavat rakenteet

SFS-EN 1993-6 + AC SFS:n verkkokaupassa

EN 1090-2 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 2: Teräsrakenteiden tekniset vaatimukset

Eurokoodi edellyttää työnsuorituksen osalta standardin EN 1090-2 noudattamista

SFS-EN 1090-2:2018 SFS:n verkkokaupassa

Kansallinen soveltaminen

Teräsrakenneyhdistys on laatinut standardin käyttöön liittyvän ohjeen ”Teräsrakenteiden toteutus, ohjeita toteutuseritelmän laatimiseksi, SFS-EN 1090-2, Liite A”

EN 1090-4 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 4: Tekniset vaatimukset katoissa, sisäkatoissa, välipohjissa ja seinissä käytettäville kylmämuovatuille rakenteellisille teräskokoonpanoille ja -rakenteille

SFS-EN 1090-4:2018 SFS:n verkkokaupassa

Ympäristöministeriön kansallinen liite

Rakentamismääräyskokoelma: Teräsrakenteet

Teräsrakenteisiin liittyvä materiaali

Käsi- ja oppikirjat

Tiainen (toim.), Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus, Eurocode 3 -oppikirja, Teräsrakenneyhdistys, 2020.

Kouhi, Eurocode 3 Teräsrakenteiden suunnittelu EN1993-1-1 Yleiset ja rakennuksia koskevat säännöt, Teräsrakenneyhdistys, 2015.
Kouhi, Eurocode 3 Teräsrakenteiden suunnittelu EN1993-1-5 Levyrakenteet, Teräsrakenneyhdistys, 2015.
Kouhi, Eurocode 3 Teräsrakenteiden suunnittelu EN1993-1-8 Liitokset, Teräsrakenneyhdistys, 2015.
Kouhi, Eurocode 3 Teräsrakenteiden suunnittelu EN1993-1-2  Palomitoitus ja EN1993-1-9 Väsyminen, Teräsrakenneyhdistys, 2015.

Leroy Gardner and David Nethercot: Designers’ Guide to Eurocode 3: Design of Steel Buildings

C. R. Hendy and C. J. Murphy: Designers’ Guide to EN 1993-2 Eurocode 3: Design of steel structures part 2, steel bridges

D. Moore, C. Bailey, T. Lennon and Y. Wang: Designers’ Guide to EN 1991-1-2, EN 1993-1-2 and EN 1994-1-2 : Fire Engineering (Actions on Steel and Composite Structures)

ECCS Eurokoodijulkaisut E-Store

Sähköinen materiaali

CeStruco , EU:n Leonardo da Vinci ohjelman puitteissa tehty Eurocode 3 mukaisten liitosten mitoitusta käsittelevä sivusto. Sivustolta löytyy asiaan liittyvää teksti- ja kuvamateriaalia, videoita ja laskentaesimerkkejä. Lisäksi siinä on esitelty liitosten mitoitukseen tarkoitettuja tietokoneohjelmia, mm. TRY:n JOINT ohjelma

Cedinoxin julkaisut , ruostumattoman teräksen sivusto

Kansallinen seurantaryhmä

METSTA/SR 103 Teräs- ja alumiinirakenteiden suunnittelu -seurantaryhmään voi liittyä ilmoittautumislinkin kautta