EN 1997 Geotekninen suunnittelu

Alkuteksti suljettu

EN 1997-1 Eurokoodi 7. Geotekninen suunnittelu. Osa 1: Yleiset säännöt

SFS-EN 1997-1 + A1 + AC SFS:n verkkokaupassa

Väliaikaisohjetta, Esijännitettyjen maa- ja kallioankkureiden koestus, käytetään toistaiseksi.

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat

Saatavissa sivuston ylläpidosta eurokoodi@rakennusteollisuus.fi

EN 1997-2 Eurokoodi 7. Geotekninen suunnittelu. Osa 2: Pohjatutkimus ja koestus

SFS-EN 1997-2 + AC SFS:n verkkokaupassa

Ympäristöministeriön kansallinen liite

Rakentamismääräyskokoelma: Pohjarakenteiden suunnittelu

Kansallinen seurantaryhmä

VÄYLÄ/SR 1 Geotekniikka -seurantaryhmään voi liittyä ilmoittautumislinkin kautta