EN 1997 Geotekninen suunnittelu

Alkuteksti suljettu

EN 1997-1 Eurokoodi 7. Geotekninen suunnittelu. Osa 1: Yleiset säännöt

SFS-EN 1997-1 + A1 + AC SFS:n verkkokaupassa

Kallio- ja maa-ankkureiden koeveto tehdään standardin SFS-EN ISO 22477-5:2018 mukaan, joka on myös suomennettu. Koemenetelmä ja testattavien ankkureiden osuudet on määritetty Eurokoodi 7 koskevassa LVM:n kansallisessa liitteessä ja NCCI7-ohjeessa. Standardia korvaava Väyläviraston ohje on poistettu käytöstä.

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat

Saatavissa sivuston ylläpidosta eurokoodi@rakennusteollisuus.fi

EN 1997-2 Eurokoodi 7. Geotekninen suunnittelu. Osa 2: Pohjatutkimus ja koestus

SFS-EN 1997-2 + AC SFS:n verkkokaupassa

Ympäristöministeriön kansallinen liite

Rakentamismääräyskokoelma: Pohjarakenteiden suunnittelu

Kansallinen seurantaryhmä

VÄYLÄ/SR 1 Geotekniikka -seurantaryhmään voi liittyä ilmoittautumislinkin kautta