Geoteknisen suunnittelun eurokoodit sisältävät seuraavat osat:

(Geoteknistä suunnittelua koskevista eurokoodeista julkaistu myös käsikirja SFS 207)

EN1997-1: Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. Osa 1: Yleiset säännöt

EN1997-2: Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. Osa 2: Pohjatutkimus ja koestus

 

Geoteknisen suunnitteluun liittyvät käsi- ja oppikirjat

Geoteknisen suunnitteluun liittyvä sähköinen materiaali

Geoteknisen suunnitteluun liittyvät ohjelmat