Liittorakenteet EN 1994

Alkuteksti suljettu

EN 1994-1-1 Eurokoodi 4 Betoni-teräs -liittorakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

SFS-EN 1994-1-1 + AC SFS:n verkkokaupassa

Eurokoodien laadintaan liittyvät tausta-asiakirjat

Saatavissa sivuston ylläpidosta eurokoodi@rakennusteollisuus.fi

EN 1994-1-2 Eurokoodi 4. Betoni-teräs -liittorakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteellinen palomitoitus

SFS-EN 1994-1-2 + AC + A1 SFS:n verkkokaupassa

Eurokoodin osan täydentävään aineistoon liittyvät havaitut virheet

Rakentamismääräyskokoelman osassa Betoni-teräs -liittorakenteet julkaistu täydentävä aineisto ”NCCI 1 standardiin SFS-EN 1994-1-2: Betonilla täytettyjen putkiliittopilareiden mitoitus palotilanteessa” taulukoissa 3b. ja 5b. on virheitä.

EN 1994-2 Eurokoodi 4. Betoni-teräs -liittorakenteiden suunnittelu. Osa 2: Yleiset säännöt ja siltoja koskevat säännöt

SFS-EN 1994-2 + AC SFS:n verkkokaupassa

Eurokoodin osaan liittyvät käännösvirheet

Kohta 6.2.2.5(3) HUOM.
Huomautuksen ensimmäinen lause korjattuna: Vedettyjä betonilaippoja koskevat standardin EN 1992-1-1:2004 kohdan 6.2.2 yhtälöissä (6.2a) ja (6.2b) käytettävät suureiden CRd,c ja k1 arvot voidaan esittää kansallisessa liitteessä.

EN 13670 Betonirakenteiden toteuttaminen

Eurokoodi edellyttää työnsuorituksen osalta standardin EN 13670 noudattamista

SFS-EN 13670 SFS:n verkkokaupassa

Kansallinen soveltaminen

SFS 5975:2019 Betonirakenteiden toteutus. Standardin SFS-EN 13670 käyttö Suomessa

EN 1090-2 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 2: Teräsrakenteiden tekniset vaatimukset

Eurokoodi edellyttää työnsuorituksen osalta standardin EN 1090-2 noudattamista

SFS-EN 1090-2:2018 SFS:n verkkokaupassa

Kansallinen soveltaminen

Teräsrakenneyhdistys on laatinut standardin käyttöön liittyvän ohjeen ”Teräsrakenteiden toteutus, ohjeita toteutuseritelmän laatimiseksi, SFS-EN 1090-2, Liite A”

EN 1090-4 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 4: Tekniset vaatimukset katoissa, sisäkatoissa, välipohjissa ja seinissä käytettäville kylmämuovatuille rakenteellisille teräskokoonpanoille ja -rakenteille

SFS-EN 1090-4:2018 SFS:n verkkokaupassa

Ympäristöministeriön kansallinen liite

Rakentamismääräyskokoelma: Betoni-teräs -liittorakenteet

Väyläviraston soveltamisohje ja LVM:n kansallinen liite

Kansallinen seurantaryhmä

RTT/SR 104 Betoni-teräs-liittorakenteiden suunnittelu -seurantaryhmään voi liittyä ilmoittautumislinkin kautta