Suunnitteluperusteet

Alla luetellut eurokoodi-osat eivät ole vielä käytössä!

Alkuteksti suljettu

CEN/TS 17440 Assessment and retrofitting of existing structures

Tämä tekninen spesifikaatio on tarkoitus tulevaisuudessa julkaista eurokoodiosana EN 1990-2 tai sisällyttää osaan EN 1990.

CEN/TS 17440:2020:en SFS:n verkkokaupassa

EN 1990 Eurocode. Basis of structural and geotechnical design

Tällä hetkellä Suomessa noudatetaan, SFS:n verkkokaupasta löytyvää, vuonna 2006 julkaistua versiota.

Standardista on julkaistu uusi versio vuonna 2023, jota ei kuitenkaan ole vielä otettu käyttöön Suomessa. Se löytyy englanninkielisenä SFS-EN 1990:2023:en SFS:n verkkokaupassa. Tämä versio tulee vielä täydentymään ja numerokin muutetaan EN 1990-1:ksi.