Suunnitteluperusteet

Alla luetellut eurokoodi-osat eivät ole vielä käytössä!

Alkuteksti suljettu

CEN/TS 17440 Assessment and retrofitting of existing structures

Tämä tekninen spesifikaatio on tarkoitus tulevaisuudessa julkaista eurokoodiosana EN 1990-2 tai sisällyttää osaan EN 1990.

CEN/TS 17440:2020:en SFS:n verkkokaupassa