EUROKOODIT – TARKOITUS

Eurokoodit – Tarkoitus

Eurokoodit – Tarkoitus

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja. Eurokoodisarja koostuu tällä hetkellä 58 osasta. Eurokoodit kattavat varmuuden määrittämisperiaatteet, erilaiset kuormat kuten hyöty-, lumi- ja tuuli-, lämpö-, onnettomuus- ja nosturikuormat. Rakennusmateriaaleille on omat yksityiskohtaiset ohjeet. Standardien soveltaminen eri maissa vaatii kansallisten liitteiden (NA) laatimista. Suomessa näiden kansallisten liitteiden laatimisesta vastaa...

lue lisää

AJANKOHTAISTA

EUROKOODIN OSAT

suunnitteluperusteet

Suunnitteluperusteet
EN 1990

kuormat

Kuormat
EN 1991

betonirakenteet

Betonirakenteet
EN 1992

teräsrakenteet

Teräsrakenteet
EN 1993

teräsrakenteet

Liittorakenteet
EN 1994

puurakenteet

Puurakenteet
EN 1995

muuratut rakenteet

Muuratut rakenteet
EN 1996

geotekninen suunnittelu

Geotekninen suunnittelu
EN 1997

maanjäristysmitoitus

Maanjäristysmitoitus
EN 1998

alumiinirakenteet

Alumiinirakenteet
EN 1999