Finnish National Annexes in Swedish and in English

Implementation in Finland (situation 2019-12-02)

Päivitykset ja muutokset

Ajankohtaista

30.11.2020

Tekninen spesifikaatio CEN TS 17440 ’Assessment and retrofitting of exixting structures’ on julkaistu 24.7.2020.

30.9.2020

Vallitsevasta korona-tilanteesta johtuen vuotuinen Eurokoodi-seminaari on päätetty siirtää tältä syksyltä vuoden 2021 puolelle. Seuraavan seminaarin ajankohtaa tarkastellaan tilanteen etenemisen mukaan.

27.12.2019

Ympäristöministeriö on päivittänyt 16.12.2019 rakentamismääräyskokoelman eurokoodien kansallisia valintoja koskevaa ohjetta ’Betonirakenteet, ohjeet 2019’. Muutoksessa on otettu huomioon standardi SFS-EN 1992-4:2018 lisäämällä sitä koskeva kansallinen liite sekä huomioitu standardiin SFS-EN 1992-1-2:2005 tehty muutos A1/2019. Siten SFS-EN 1992-1-2/A1:2019 liitettä C voidaan nyt käyttää Suomessa, kuten tiedotteessa 5.11.2019 jo todettiin.

27.12.2019

Ympäristöministeriö on päivittänyt 12.12.2019 rakentamismääräyskokoelman eurokoodien kansallisia valintoja koskevaa ohjetta ’Kuorman, säännökset ja ohjeet 2019’. Muutos koskee osan EN 1991-1-1 kansallisiin valintoihin kohtaan 10 tehtyä lisäystä, jolla EN 1991-1-1 liitteen B mukainen pysäköintitilojen kaiteiden mitoitus autojen törmäykselle ohjeistetaan tapahtuvaksi onnettomuusmitoitustilanteessa.

3.12.2019

Eurokoodi-seminaarin esitykset on lisätty Eurokoodi-seminaarin sivuille

2.12.2019

Eurokoodien suomenkielisten käännösten ajantasaisuus on tarkistettavissa oheisesta värikoodatusta taulukosta

19.11.2019

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa ohjeluonnoksesta eurokoodin osaan ’SFS-EN 1992-4 Betonirakenteissa käytettävien kiinnikkeiden suunnittelu’ liittyvistä kansallisista valinnoista. SFS-EN 1992-4 kansallinen liite täydentää ohjetta Betonirakenteet 2016. Vastausaika päättyy 5.12.2019

5.11.2019

Betonieurokoodien kansalliseen liitteeseen (ohje) on kirjattu, että SFS-EN 1992-1-2:2005 liitettä C ei Suomessa käytetä. Liitteen mukaisissa nurjahduskestävyyksissä todettiin olevan virheitä. SFS on 24.5.2019 vahvistanut muutoksen SFS-EN 1992-1-2/A1:2019, jossa liitteen C virheet on korjattu. Kansallisen liitteen kirjaus ei tässä tapauksessa koske muutoksen SFS-EN 1992-1-2/A1:2019 liitettä C, joten sitä voi käyttää Suomessa.

4.11.2019

Eurokoodi helpdesk on siirretty uudelle alustalle.

11.10.2019

Eurokoodien suomenkielisten käännösten ajantasaisuus on tarkistettavissa oheisesta värikoodatusta taulukosta.

9.10.2019

Ympäristöministeriö on 3.6.2019 julkaissut päivitetyn ohjeen Rakenteiden lujuus ja vakaus, Teräsrakenteet, jossa on koottuna kaikki teräsrakenteiden suunnittelua koskevat kansalliset liitteet.

9.10.2019

Rakentamisen standardit ja eurokoodit 2019 seminaari järjestetään 3.12.2019 klo 10-17 Kalastajatorpalla. Ohjelma ja ilmoittautumislinkki

23.5.2019

TC250/SC3 on todennut, että standardin EN 1993-1-4 nurjahduskäyrät ovat epävarmalla puolella. Standardin EN 1993-1-4 taulukon 5.3 arvojen sijasta tulee käyttää alustavan korjaussivun prA2 taulukon 5.3 arvoja.

20.3.2019
Lisätty sivuille tieto virheestä dokumentissa SFS-EN 1993-1-8/AC:2009

9.1.2019
Eurokoodien suomenkielisten käännösten ajantasaisuus on tarkistettavissa oheisesta värikoodatusta taulukosta.

12.12.2018
Rakentamisen standardit ja eurokoodit seminaarin 2018 esitykset on julkaistu.

7.11.2018
Rakentamisen standardit ja eurokoodit seminaari 2018 pidetään 11.12.2018 Kalastajatorpalla Helsingissä. Seminaariin voi ilmoittautua seminaariohjelmassa olevan linkin kautta. Tilaisuus on maksuton.

2.11.2018
SFS on vahvistanut uuden betonieurokoodiosan EN1992-4 elokuussa 2018. Kansallisen liitteen valmistelu em. osaan on alkamassa loppuvuoden aikana.
Putkilinjoja koskeva teräseurokoodi EN1993-4-3 on kumottu kesäkuussa 2018. Kyseisen osan kansallinen liite tullaan myös poistamaan käytöstä.

6.2.2018
Ympäristöministeriö on julkaissut rakentamismääräyskokoelman osan ”Rakenteiden lujuus ja vakaus” ruotsiksi ja englanniksi. Osat on linkitetty myös help deskiin.

15.12.2017
Rakentamisen standardit ja eurokoodit 2017 seminaari pidettiin 14.12.2017 Kalastajatorpalla. Seminaarin esitykset löytyvät täältä.

11.8.2017
SFS on julkaissut kesän aikana muutossivut SFS-EN 1993-4-1:2007/A1:2017 ja SFS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017. Kansallisiin liitteisiin tarvittavia mahdollisia muutoksia ei ole vielä tehty.

RIL on julkaissut päivitetyn version ohjeesta RIL 207-2017 Geotekninen suunnittelu. Eurokoodi.

31.5.2017
SFS on julkaissut muutossivut SFS-EN 1993-1-5:2006/A1:2017 ja SFS-EN 1993-1-6:2007/A1:2017. Kansallisia liitteitä ei ole päivitetty muutossivujen osalta.

7.4.2017
Ympäristöministeriön teräsrakenteita koskevat päivitetyt kansalliset liitteet lisätty help deskiin.

10.3.2017
Ympäristöministeriö on korjannut SFS-EN 1992-1-1 kansallisessa liitteessä olevan kaavan (1.5) virheen ks. korjattu versio betonirakenteiden ohjeista. Kaava liittyy raudoittamattoman seinän kestävyyteen.

RIL on julkaissut päivitetyt suunnitteluohjeet RIL201-1-2017 Suunnitteluperusteet ja kuormat sekä RIL205-1-2017 Puurakenteiden suunnitteluohje.

7.2.2017
Uudet kansalliset liitteet on lisätty vasemman reunan sarakkeeseen eurokoodikohtaisille sivuille. Vanhat kumotut kansalliset liitteet löytyvät sivulta ”Eurokoodien tilanne nyt”.


 

Eurokoodi help desk

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja. Eurokoodisarja koostuu tällä hetkellä 58 osasta. Eurokoodit kattavat varmuuden määrittämisperiaatteet, erilaiset kuormat kuten hyöty-, lumi- ja tuuli-, lämpö-, onnettomuus- ja nosturikuormat. Rakennusmateriaaleille on omat yksityiskohtaiset ohjeet. Standardien soveltaminen eri maissa vaatii kansallisten liitteiden (NA) laatimista. Suomessa näiden kansallisten liitteiden laatimisesta vastaa Ympäristöministeriö talonrakentamisen ja Väylävirasto siltojen osalta.

Eurokoodien help desk sivujen tarkoitus on helpottaa eurokoodien käyttöönottoa Suomessa. Sivuille on koottu ajantasainen tieto koodien valmistumistilanteesta sekä niihin liittyvistä kansallisista liitteistä. Sivuille kootaan myös tietoa eri koodeihin liittyvistä oppikirjoista, käsikirjoista ja ohjelmista. Sivujen kautta on mahdollista kysyä koodeihin liittyvistä tulkinnoista sekä mahdollisesti niissä havaituista virheistä. Jokaiselle koodille on oma sivu, jolle pääset vasemman reunan pystypalkin kautta. Päivitykset ja muutokset-linkin alta löydät sivuilla tapahtuvat muutokset.

Eurokoodien ensimmäinen paketti otettiin käyttöön 1.11.2007. Tällöin talonrakennuksen suunnittelussa käytettävät keskeiset eurokoodiosat julkaistiin suomeksi sekä niihin liittyvät kansalliset liitteet vahvistettiin.

Väyläviraston kohteissa (sillat ja infrarakentaminen) eurokoodit ovat ainoa käytössä oleva suunnittelu-järjestelmä. Suunnittelu tapahtuu Väylän julkaisemien kansallisten liitteiden mukaisesti.

Suomen- ja englanninkielisiä eurokoodeja julkaisee ja myy SFS-Standardisointi. Ruotsinkielisiä eurokoodeja myy Swedish Standards Institute.

hEN Helpdesk – www.henhelpdesk.fi

Rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja käsittelevältä sivustolta löytyy tietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä sekä yksityiskohtaista tietoa harmonisoiduista tuotestandardeista